Go Hotels
 
 
Trang chủ > Vietnam > Thu Dau Mot >

The Mira Hotel

Vietnam Lá cờ
 
 
The Mira Hotel Đánh giá sao 5
555B Binh Duong Boulevard
Thu Dau Mot Vietnam

Trang mạng: themirahotel

Điện thoại: +84 650 3678 888

Được xếp hạng 96 / 100 dựa trên 28 đánh giá của khách hàng.

The Mira Hotel đã nhận được Giải thưởng Dịch vụ nổi bật
 
 
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel
The Mira Hotel